வெள்ளி, 23 ஜூன் 2017

தற்போதைய இதழ்

Previous அடுத்து
  • 1
  • 2
நன்றி சொல்லப் பழகுவாய் நன்றி சொல்லப் பழகுவாய் உன்னால் முடியும் செயலைநீயே செய்தல் நனிநன்று; உதவி நாடின் பிறரிடத்தில்உருப்படி யாய்அது நடவாதே! உதவி கேட்டு வருவோர்க்குஉழைப்பை நல்கத் தவறாதே... மேலும்
தந்தையைப் போற்றுவோம்! தந்தையைப் போற்றுவோம்! அறிவைப் புகட்டும் தந்தையினை ஆண்டு முழுதும் போற்றிடினும்குறிப்பாய் ஒருநாள் சிறப்பாக கொண்டா டுதல்தான் தந்தையர்நாள்!தம்மின் தமது மக்களெலாம் த... மேலும்
போசாதன போசினால் - 9 போசாதன போசினால் - 9 யாழினி வீட்டு வாசலில் தன் தோழிகளோடு பாண்டி விளையாடிக் கொண்டிருந்தாள். ஏழாம்  வகுப்பு படிக்கும் யாழினிக்கு விளையாட்டில் ஆர்வம் உண்டு. ஆனால்... மேலும்
பள்ளிக்கூடங்கள் பழகுமுகாமாக மாறுவது எப்போது? பள்ளிக்கூடங்கள் பழகுமுகாமாக மாறுவது எப்போது? குழந்தைகள் உலகத்தின் தேசிய வார்த்தை ‘போரடிக்கிறது’ என்பதுதான். எதற்கெடுத்தாலும் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார்கள். மற்றதெல்லாம் ஆளுக்கு... மேலும்

Title Filter 
1 நன்றி சொல்லப் பழகுவாய்
2 தந்தையைப் போற்றுவோம்!
3 பிஞ்சு & பிஞ்சு
4 கணிதப் புதிர் சுடோகு
5 போசாதன போசினால் - 9
6 பள்ளிக்கூடங்கள் பழகுமுகாமாக மாறுவது எப்போது?
7 மே மாத சுடோகு விடை
8 எண்ணிப்பார் ஏழு வேறுபாடு!
9 வண்ணம் தீட்டி விடுவியுங்கள்!
10 என்ன பார்க்கிறீகங்க?
11 முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர்
12 வரைந்து பழகுவோம்
13 பழகுமுகாம் எப்படி இருந்தது?
14 சின்னக்கைச் சித்திரம்
15 முடிவிற்கு வந்த பயணம்
16 சக்கரைப்பாண்டி அண்ணனும் மெளலி சாரும்
17 பிஞ்சுகளை வருத்தும் பிழையான எண்ணங்கள்!
18 மாசுக் கட்டுப்பாட்டுக் கருவியைப் படைத்த மாணவர்...
19 தந்தை பெரியாரின் கதை - 3
20 வாழ்த்துகள் பிஞ்சுகளே!
21 படமும் ! அது சொல்லும் கதையும் !

முந்தைய இதழ்கள் 2016

முந்தைய இதழ்கள் 2017

பிஞ்சு 2017