புதன், 27 ஜூலை 2016

தற்போதைய இதழ்

Previous அடுத்து
  • 1
  • 2
குழந்தைகள் நாடகம் குழந்தைகள் நாடகம் -மு.கலைவாணன் கதா பாத்திரங்கள் அம்மா _ வள்ளி, தங்கம் _ சிறுமி, தாத்தா, நோய்க்கிருமிதேவையான பொருள்கள்:சின்ன குச்சி, நாற்காலி, பாடப் புத்தக... மேலும்
மின்சாரம் எதனால் ஆனது? 6 மின்சாரம் எதனால் ஆனது? 6 காந்தப்புலத்தால் விரட்டப்பட்டு ஓடிக்கொண்டிருக்கும் எலக்ட்ரான்கள்தான் மின்சாரம் என்றும், அவ்வாறு ஓடிக்கொண்டிருக்கும் எலக்ட்ரான்கள் தன்னகத்த... மேலும்

Title Filter 
1 தமிழ் பிறந்தநாள் பாடல்
2 குழந்தைகள் நாடகம்
3 கண்டுபிடியுங்கள்!
4 மின்சாரம் எதனால் ஆனது? 6
5 3 ஆம் பக்கத்தில் தீட்டிய வண்ணங்கள்
6 தங்கத் தாத்தா வாழ்க்கையிலே...
7 சும்மா மொக்க போடாதீங்க
8 சின்னக்கைச் சித்திரம்
9 கற்க கசப்பற!
10 எண்ணிப்பார் ஏழு வேறுபாடு!
11 அப்துல் கலாம்
12 எங்கள் கர்ம வீர்ர்
13 ரயில் பெட்டியில் ஒரு நாடகம்!
14 KNOWLEDGE, FUN AND BOOKS
15 பொருத்துக
16 வழிகாட்டுங்கள்!
17 வரைந்து பழகுவோம்
18 பிஞ்சு & பிஞ்சு
19 கதை கேளு... கதை கேளு...
20 ’தங்கமான நேரம்!’
21 உலக நாடுகள்
22 தாய் மொழியைத் தவிர்க்கலாமா? சமஸ்கிருதத்தைத் தூக்கலாமா?
23 பிரபஞ்ச ரகசியம் 36
24 இந்தியாவின் காலை உணவு?
25 வண்ணம் தீட்டி மகிழுங்கள்
26 தந்தையரைப் போற்றுவோம்!