செவ்வாய், 12 டிசம்பர் 2017
விடைகள்
Print E-mail

புதிர் கணக்கு விடைகள்

1. குதிரை

2. அழைப்பு மணி

3. தவிடு

4. கொசுக்கள்

5. பாலம்

6. கோடை விடுமுறை

7. ஊஞ்சல்

8. நட்சத்திரம்

9. புடலங்காய்

10. மழை

 


 

சுடோகு விடைகள்

Share