Home இசைப்போம் வாரீர்! - புதியதோர் உலகம் செய்வோம்
செவ்வாய், 19 ஜனவரி 2021

தற்போதைய இதழ்

Previous அடுத்து
  • 1
  • 2
இசைப்போம் வாரீர்! - பத்து வயதில் ஒரு இன மொட்டு இசைப்போம் வாரீர்! - பத்து வயதில் ஒரு இன மொட்டு Scale : C minor Chorus பாடல்: கவிஞர் கலி.பூங்குன்றன் இசை: கவி இசைப்பேழை: காலம் வெல்லும் தொகையறா: காற்றும் மழையும் சொல்லும் /பாக  / ... மேலும்
தமிழ்க் கரும்பால் ஆங்கிலச் சிவை அறிவோம் : DEGREES OF COMPARISON - 19 (ஓப்பீட்டு நிலைகள்) தமிழ்க் கரும்பால் ஆங்கிலச் சிவை அறிவோம் : DEGREES OF COMPARISON - 19 (ஓப்பீட்டு நிலைகள்) இந்தக் கொடி மரம் என்ன சொல்கிறது? -ஒரு பண்புச்சொல்லுக்கு மூன்று வெவ்வேறு நிலைகள் இருக்கின்றன என்பதைத்தான். நமக்குத் தெரியும் _ மனிதனுக்கு ப... மேலும்
கோமாளி மாமா-11 : உன்னை நம்பு கோமாளி மாமா-11 : உன்னை நம்பு ஓவியம், கதை: மு.கலைவாணன் விடுமுறை நாள். தோட்டத்து மரத்தடியில் கதை கேட்பதற்காகவே மல்லிகா, மாணிக்கம், செல்வம் மூவரும் சரியான நேரத்திற்கு வந... மேலும்
இசைப்போம் வாரீர்! - புதியதோர் உலகம் செய்வோம்
PDF  | Print |  E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 

பாடல்: புரட்சிக் கவிஞர் பாரதிதாசன்

இசை: எம்.எஸ்.விஸ்வநாதன்

புதியதோர் உலகம் செய்வோம் -

/ சசச  / நிசரி  / பா.. சா.../

ஆ........ஆ.......ஆ..........ஆ............  /

/ பாமப  / நீபநி  / சா........./ - (2)

புதியதோர் உலகம் செய்வோம் - கெட்ட

/ சசச  / நிசரி  / பா..சா.../  நிச /

போரிடும் உலகத்தை வேரோடு சாய்ப்போம்

/ நிம ரிம /  ரீச  /  நிசரீக  / சாநி  /

(புதியதோர் உலகம் செய்வோம்.... சாய்ப்போம்

சரணம் - 1

அறிஞர் தம் இதய ஓடை ஆழநீர் தன்னை மொண்டு...

/ நிநிநிநி  / நிநிப / நிசநி / நிபநிச / சச / நிசரீச ../

ஆ........ஆ.......ஆ..........ஆ............ஆ......ஆ........  /

/நீப....நீப......மாப.../ சாநி....சாநி..../ ரீச ...... /

அறிஞர் தம் இதய ஓடை ஆழநீர் தன்னை மொண்டு...

/ நிநிநிநி  / நிநிப / நிசநி / நிபநிச / சச / நிசரீச ../

செறிதரும் மக்கள் எண்ணம் செழித்திட ஊற்றி ஊற்றி

/ ரிரிரிரி   / ரீரி  / சரிமாநி / சரிமாசாச / நி  / நிபச../

குறுகிய செயல்கள் தீர்த்துக் குவலயம் ஓங்கச் செய்வாய்

/நிசரரீரி / ரீரி..  / ரிமரி..ம / ரிபமப  / ரீசநி .. சா......./

நறுமண இதழ்ப்* பெண்ணே - உன்

/ சசசச / நிசரி... நீ.....  / ப  /

நலம்காணார் ஞாலம் காணார்

/ பாநி பசநி / சாநிச / ரீச.... /

(புதியதோர் உலகம் செய்வோம்.... சாய்ப்போம்

சரணம் - 2

பொது மக்கள் நலம் நாடி புதுக்கருத்தைச் சொல்க

/ மப  பாபா / மப பாபா /  மப பாபா / பசநி../

உன் கருத்தை சொல்லுவதில் ஆயிரம் வந்தாலும்

/ ப / பநிநீநி  / பநிநீநி  / பநிநீநி  / பரிசநிநி../

அதற்கொப்ப வேண்டாமே அந்தமிழர் மேன்மை

/ நிநிநீநி   / நிச சாச  /  நீச நிச  / நிச ச.../

அழிப்பாரைப் போற்றுதற்கும் ஏடு பல வாழ்ந்தால்

/  சரிரீரி  /  சரிரீரி  / ரிமரிசநி / சரிரி..../

எதிர்ப்பதன்றோ தமிழர்களின் எழுதுகோல் வேலை

/சரிரிரி ரிமாரி / ரிமம மம / ரிமரிசச / ரிமம..../

ஏற்ற செயல் செய்தற்கும் ஏன் அஞ்ச வேண்டும்

/ மாரிமாப /  மபபாப  / மாரீம / மப..பா..../

(புதியதோர் உலகம் செய்வோம்.... சாய்ப்போம்)

 

குறிப்பு: கீபோர்டு இசைப்பவர்களுக்கு இம் முறை பயன்படும். இசை பயில்வோர் தங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் எப்படி வேண்டும் என்று தெரிவித்தால், அதற்கேற்ப இப்பகுதி வடிவமைக்கப்படும்.

இசைக் குறிப்பு: விஜய் பிரபு

Share
 

முந்தைய மாத இதழ்

குண்டு மல்லி! குண்டு மல்லி! செடியினிலே இதழ்விரித்துக் குண்டு மல்லியே - பூத்துச் சிரித்துமனம் கவர்ந்திழுப்பாய் குண்டு மல்லியே!   நெடுந்தொலைவு வரையினிலும் குண்டு ... மேலும்
பிஞ்சுகளே.. பிஞ்சுகளே..: ஜாதி ஒழிப்புக்குப் போராடிய திராவிடச் சிறுவன்! பிஞ்சுகளே.. பிஞ்சுகளே..: ஜாதி ஒழிப்புக்குப் போராடிய திராவிடச் சிறுவன்! பாசத்திற்குரிய பேத்தி, பேரன்களே, என்ன கொரோனா கொடுந்தொற்று பரவியுள்ள _ இந்தக் காலகட்டத்தில் _ மிகவும் விழிப்புடன் கவனமாக, வெளியில் செல்லுவ... மேலும்
நோபல் பரிசு - 2020 நோபல் பரிசு - 2020 ஒவ்வோர் ஆண்டும் நோபல் பரிசு மருத்துவம், இயற்பியல், வேதியியல், இலக்கியம், அமைதி, பொருளாதாரம் ஆகிய துறைகளில் தன்னிகரற்ற சேவையை வழங்கியோருக்க... மேலும்
சிறுவர் கதை : எப்படி குளிர்விப்பாய்? சிறுவர் கதை : எப்படி குளிர்விப்பாய்? விஜய் பாஸ்கர் விஜய் இரும்புக் கொல்லர் ஒருவர், கம்பியைப் பழுக்க வைத்து அதை ஓங்கி அடித்துக் கொண்டிருந்தார். அப்போது யாரோ விசும்பும் சத்தம் ... மேலும்