புவியை ஆளலாம்!
Print

காலை மாலை வேளைகளில்

நடை நடக்கலாம்!

காற்று வாங்கி கடற்கரையில்

களைப்பைப் போக்கலாம்!

நூலகத்தை நாடிப் படித்து

அறிவில் உயரலாம்!

நுண்ணறிவு வளர்ச்சியிலே

மேன்மை அடையலாம்!

வேளையோடு* எதையும் செய்தால்

வெற்றியடையலாம்!

காலத்தோடு கடமை செய்தால்

தலைவராகலாம்!

பொதுநலமே கொள்கையென்றால்

புரட்சி நடக்கலாம்!

புதிய விடியல் எழுச்சியிலே

புவியை ஆளலாம்!

மு.பாலசுப்பிரமணியன், புதுச்சேரி

Share