விடைகள்
Print

 

 


 

சேதி தெரியுமா விடைகள்

1.    கிறிஸ்டினா பெர்னான்டஸ்

2.    சீனா

3.    அப்துர் ரகீம் அல் கைப்

4.    மும்மார் கடாபி, லிபியா

5.    அபினவ் பிந்த்ரா, ஒலிம்பிக்கில் துப்பாக்கிச் சுடுதலில் தங்கம் வென்றார்.

6.    எம் - 13 எம்

7.    நபம் டுகி.

8.    கூடங்குளம்.அணு மின் நிலையத்தை மூடவேண்டும் என்பதற்காகப் போராட்டம்  நடக்கிறது.

9.    சென்னைக் கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தை.


 

கதை கேளு கணக்குப் போடு விடை

மொத்தப் பழங்கள் -    = 25

அன்பரசி எடுத்த பழங்கள் = 8

தோழிக்குக் கொடுத்தது = 1

மீதிப் பழங்கள் = 16

எழிலரசி எடுத்த பழங்கள் = 5

தோழிக்குக் கொடுத்தது = 1

மீதிப் பழங்கள் = 10

தமிழரசி எடுத்த பழங்கள் = 3

தோழிக்குக் கொடுத்தது = 1

மீதிப் பழங்கள் = 6

மீதி இருந்த 6 பழங்களில், அவர்களது

பெற்றோர் ஒவ்வொருவருக்கும் 2 பழங்கள் கொடுத்தனர்.

Share