படப் புதிர்
Print

எத்தனை வட்டங்கள்? சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம்.

கண்ணுக்குத் தெரிகிறதா? இல்லை கண்ணைக் குழப்புகிறதா?

கொஞ்ச நேரம் பாருங்கப்பா...

கண்டுபிடிக்க முடியலயா?

விடையைத்  தெரிந்து கொள்ள இங்கு அழுத்தவும்

Share